Deze privacyverklaring is bedoeld voor de verwerking van persoonsgegevens via de website https://www.chinesegeneeskundedeurne.nl/ en https://www.gregvandenberkmortel.nl/.

Contactgegevens
Adres: Dennenveld 2 5752 AD Deurne
Telefoonnummer: +31 6 83 79 32 52
E-mailadres: gprgreg@gmail.com

Algemeen
Wij gaan zeer zorgvuldig om met persoonsgegevens. Uw privacy is voor ons van groot belang. Wij houden ons aan de privacywetgeving en zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn bij ons en vertrouwelijk worden behandeld. In deze privacyverklaring leest u wat uw rechten en plichten zijn.

Persoonsgegevens en bewaartermijnen
Wij verzamelen via onze website enkel persoonsgegevens die u zelf aan ons hebt verstrekt. Wij verwerken via onze website uw naam, adres, geboortedatum, e-mailadres en telefoonnummer.

U mag ons altijd vragen de door u aan ons verstrekte gegevens te verwijderen. Wanneer u dat niet doet, bewaren wij uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor verlenen van onze diensten, voor de uitoefening van een overeenkomst die daaruit voortvloeit dan wel voor het voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bijzondere persoonsgegevens
Via onze website verzamelen bij bovendien bijzondere persoonsgegevens. Dit doen wij enkel met uw uitdrukkelijke toestemming. Het gaat hierbij om uw medische of lichamelijke (gezondheids)klachten waarvoor u wilt worden geholpen. Daarnaast worden via onze website ervaringen van cliënten verwerkt, welke veelal bijzondere persoonsgegevens bevatten.

Doelen gegevensverwerking
Persoonsgegevens die u aan ons via de website verstrekt, gebruiken wij enkel voor de doelen waarvoor deze zijn verstrekt. Indien u via onze website een contactverzoek indient, zullen wij uw gegevens louter gebruiken om contact met u op te nemen.

Google Analytics en cookies
Onze website maakt gebruik van Google Analytics. Dat is een applicatie van Google die werkt met cookies. Via deze cookies houden wij bij hoe u de website gebruikt, denk aan hoe u op onze website terecht bent gekomen, wanneer u onze website hebt bezocht, welke pagina’s u hebt bekeken en hoe lang u onze website hebt bezocht. Deze informatie verzamelen wij om onze website te optimaliseren en u beter van dienst te kunnen zijn.

Nieuwsbrief
U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief. U kunt zich op ieder moment afmelden voor onze nieuwsbrief. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink daartoe. Deze vindt u onderaan de e-mail.

Beveiliging
Wij doen er alles aan om te voorkomen dat uw persoonsgegevens verloren gaan, gestolen worden of anderszins onrechtmatig worden gebruikt. Daartoe hebben wij de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen.

Derden partijen
Wij zullen uw persoonsgegevens in geen enkel geval verkopen aan derden. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instanties, behalve wanneer wij daartoe contractueel of wettelijk verplicht zijn of wanneer dat nodig is om onze dienstverlening uit te voeren.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, dan kunt u contact met ons opnemen via bovenstaande contactgegevens.

U hebt de volgende rechten:
uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
het laten corrigeren van fouten
het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
intrekken van toestemming
bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Geeft u altijd duidelijk aan wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klachten indienen
Als u vindt dat we u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Dat is de Autoriteit Persoonsgegevens. Op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl vindt u alle informatie over hoe u een klacht kunt indienen.